Dołącz do Freebee


Dzięki rejestracji możesz od razu odbierać nagrody w Programach, w których zbierasz punkty.
Zyskasz także dostęp do wyjątkowych ofert specjalnych!

Nie masz karty Freebee? Nie szkodzi. Zarejestruj swoje Konto teraz,
kartę możesz dołączyć do Konta przy okazji!


RejestracjaDane logowaniaRejestracjaUżytkownik

-

*Pola z gwiazdką są wymagane


RejestracjaPowiadomienia i Oferty Specjalne dla Użytkowników Platformy

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres New Media Ventures Sp. z o. o., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa lub elektronicznie – na adres pomoc@freebee.pl lub w drodze pisemnego kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych na ten sam adres lub elektronicznie – na adres iod@freebee.pl Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W drodze ustawień w Panelu Użytkownika masz możliwość ustawienia kanałów przy użyciu, których będziemy się z Tobą kontaktować.


RejestracjaRegulamin i polityka prywatności Freebee


Informacja o Administratorze danych osobowych
Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony przetwarzanych danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”) informujemy, że:

  Administrator, inspektor danych osobowych, dane kontaktowe
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest New Media Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa („Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: New Media Ventures Sp. z o. o., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa lub elektronicznie – na adres pomoc@freebee.pl lub telefonicznie na numer: 725 101 140.
 3. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pisemnie na adres: New Media Ventures Sp. z o. o., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa lub elektronicznie – na adres iod@freebee.pl .
 4. Przetwarzanie danych
 5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe na Twój temat: imię, nazwisko, adres e-mail, płeć, kod pocztowy, data urodzenia, numer telefonu, dane dotyczące realizowanych transakcji.
 6. Administrator może przetwarzać Twoje dane w następujących celach:
  1. dostarczenia Platformy Lojalnościowej Freebee oraz Aplikacji Freebee, Kart Freebee oraz Kart o Funkcjonalności Freebee w zakresie funkcjonalności Kart Freebee oraz zarządzania nimi, w tym w celu technicznej organizacji, prowadzenia i zarządzania programami lojalnościowymi na zlecenie Partnerów Administratora, jak również w celu kontaktowych i informacyjnym – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania danych osobowych dla wykonania umowy. Wyrazem łączącej nas umowy jest Regulamin Platformy Lojalnościowej Freebee;
  2. marketingu towarów i usług własnych Administratora, w tym w ramach segmentacji zachowań konsumenckich, w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
  3. marketingu towarów i usług Partnerów Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda;
  4. w celu dochodzenia roszczeń związanych ze świadczonymi przez Administratora usługami – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
  5. archiwizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja celów archiwalnych;
 7. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.
 8. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową na skorzystanie z usług Platformy Lojalnościowej Freebee jest konieczne do zawarcia i wykonywania tej umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe świadczenie tych usług.
 9. Podanie danych osobowych w celach marketingowych Partnerów Administratora jest dobrowolne.
 10. Administrator nie będzie prowadził wysyłki drogą e-mail, sms, mms ani telefonował bez Twojej zgody na marketing tymi kanałami, wyrażonej na podstawie właściwych przepisów prawa.
 11. Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od Ciebie, albo w przypadku logowania za pośrednictwem serwisu Facebook, dane zostaną udostępnione Administratorowi przez ten serwis.
 12. Okres przechowywania danych osobowych
 13. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie korzystania przez Ciebie z usług Platformy Lojalnościowej Freebee.
 14. Później będziemy je archiwizować przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa (np. prawa podatkowego).
 15. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 16. Po upływie powyższego okresu Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 17. Kategorie odbiorców danych osobowych
 18. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 19. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom infrastruktury informatycznej ATM S.A. ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa, jak również Partnerom Administratora przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 20. Twoje dane osobowe będą ujawniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora oraz ewentualnie kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
 21. Prawa
 22. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 23. Przysługuje Tobie prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi.
 24. 20. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Tobie prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
 25. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 26. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 27. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.