Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”) określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora oraz plików cookies.

Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 rok. Nr 101 poz. 926, z późn. zm., „Ustawa”), jest spółka New Media Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 393843, NIP 5213613723.
Administrator przetwarza dane Użytkownika w celu świadczenia usług określonych w Regulaminie w szczególności realizacji Programów Lojalnościowych Partnerów wskazanych Regulaminami Lojalnościowymi Partnerów; w celu informowania Użytkowników o programach lojalnościowych dostępnych poprzez Platformę Lojalnościową Freebee; w celach marketingowych podejmowanych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami w szczególności takich jak sprzedaż usług, przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach, akcjach promocyjnych w tym z udziałem Partnerów. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane innym administratorom danych w przypadku gdy jest to niezbędne do udziału w organizowanej wspólnie z parterem akcji marketingowej, a także w procesie reklamacyjnym. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach reklamacyjnym i archiwizacyjnym. Administrator korzysta również z danych dla potrzeb statystycznych (prowadzenie badań i analiz). Wyniki badań, analiz, statystyk mogą być ujawnione wyłącznie po pozbawieniu ich cech danych osobowych (anonimizacji).
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie przepisów Ustawy, a także wyrażonych przez nich zgód w zakresie wyznaczonym tymi zgodami. Dane obejmują: imię, płeć, wiek, kod pocztowy miejsca zamieszkania, adres e-mail (dane niezbędne do zawarcia umowy) oraz inne dane niezbędne do świadczenia usługi lub generowanie w związku ze świadczeniem usług w tym w szczególności dotyczące gromadzonych punktów i odbieranych nagród w trakcie korzystania z Platformy Lojalnościowej Freebee. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym niż dozwolone ustawą chyba, że Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie jego danych osobowych podmiotom innym niż dozwolone ustawą, a także w przypadku rozpatrywania reklamacji w przypadku, gdy Użytkownik przekaże ją za pośrednictwem Administratora.
Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z Platformy Lojalnościowej Freebee zgodnie z Ustawą.
Administrator, wyłącznie za zgodą Użytkownika, upoważniony jest do przesyłania Użytkownikowi na podany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.)
Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwiają Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych poprzez przesłanie przez Użytkownika na adres mailowy odwolaniezgody@freebee.pl.
Użytkownik ma prawo odwołania zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych, o których mowa w punkcie 5 niniejszej Polityki Prywatności. Odwołanie zgody następuje poprzez przesłanie przez Użytkownika na adres mailowy odwolaniezgody@freebee.pl informacji o odwołaniu zgody na przesyłanie przez Administratora informacji.
Użytkownik może także, odwołać zgody na otrzymywanie informacji handlowych od konkretnego Partnera poprzez wykorzystanie funkcjonalności dostępnych poprzez Platformę Lojalnościową Freebee, lub poprzez przesłanie przez Użytkownika na adres mailowy odwolaniezgody@freebee.pl informacji o odwołaniu zgody na przesyłanie przez Administratora informacji.
Dane podawane są przez Użytkowników dobrowolnie. Zgody wyrażane przez Użytkownika są dobrowolne. Administrator informuje jednak, że niewyrażenia zgód może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z wszystkich funkcjonalności Platformy Lojalnościowej Freebee.
Użytkownik uprawniony jest do dostępu do podanych przez siebie danych, ich weryfikacji oraz aktualizacji zgodnie z Ustawą. Weryfikacja i aktualizacja danych możliwa jest po zalogowaniu się przez Użytkownika na swój profil założony w Platformie Lojalnościowej Freebee.
Administrator może odmówić usunięcia danych ze zbioru danych jeśli Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa a zatrzymanie danych konieczne jest w celu wyjaśnienia okoliczności zaistniałej sytuacji.
W celu ochrony danych Użytkownika Administrator stosuje zgodne z Ustawą zabezpieczenia o charakterze organizacyjnym, technicznym oraz fizycznym w celu ochrony danych Użytkowników przed utratą, kradzieżą, dostępem osób trzecich, nieuprawnionymi modyfikacjami oraz zniszczeniem.
Dane Użytkownika mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody Użytkownika.
Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności.

Pliki Cookies

Administrator stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 243) wykorzystuje pliki „cookies”, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej Administratora.
Pliki cookies są plikami zawierającymi dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane są na urządzeniu Użytkownika (komputer, tablet, smartfon), zawierającymi informację niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej Administratora.
Strona internetowa Administratora stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookie:
„sesyjne” – session cookies (PHPSESSID – ciasteczko sesyjne zawierające informacje dotyczące strony jak i użytkownika, dzięki niemu ustalamy kto jest zalogowany i do czego ma dostęp), czas trwania sesji, do zamknięcia przeglądarki
„stałe” – persistent cookies (_utma _utmz _ga – ciasteczka Google, służące do zapisywania statystyk GA Google Analytics). Plik przechowuje ID użytkownika. Okres ważności pliku cookie 2 lata.
Pliki cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Pliki cookie „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Pliki cookie są wykorzystywane i przechowywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej Administratora do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookie są wykorzystywane również do tworzenia statystyk, które dostarczają informacji o tym w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej Administratora. Pliki cookie pozwalają również po zalogowaniu na stronie utrzymać sesję, dzięki czemu nie zachodzi potrzeba ponownego logowania na każdej podstronie. Zebrane informacje wykorzystywane są także w celach technicznych i analitycznych związanych z obsługą strony internetowej Administratora oraz w celach statystycznych, badania potrzeb użytkowników, doboru reklam odpowiednio do zainteresowań Użytkownika, przeciwdziałania nadużyciom.
Pliki cookie są dostępne dla Administratora. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz Partnerów.
Pliki cookie i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanemu w tym urządzeniu.
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe np. Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari) zawierają funkcjonalności i ustawienia, które pozwalają na włączanie lub wyłączanie obsługi plików cookie. Użytkownik ma wpływ na to czy pliki cookie będą zapisywane i przechowywane na jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w „ustawieniach” przeglądarek internetowych. Administrator informuje jednocześnie, iż ograniczenie stosowania plików cookie może utrudnić korzystanie ze strony internetowej Administratora.