Polityka prywatności

 • Nasza Polityka prywatności strony www.freebee.pl (dalej jako: „Polityka prywatności”) określa, w jaki sposób możesz korzystać z tej strony internetowej, a także z usług Platformy Lojalnościowej Freebee (dalej jako „Platforma”) oraz Aplikacji Freebee (dalej łącznie jako „Usługi”), którą dokładnie opisaliśmy w Regulaminie Platformy Lojalnościowej Freebee.
 • Platforma Lojalnościowa Freebee jest udostępniana przez Administratora (o czym piszemy dalej), drogą elektroniczną w Internecie pod adresem www.freebee.pl.
 • Administratorem strony internetowej www.freebee.pl jest New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 18, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393843, NIP 5213613723, REGON 144330800 (dalej jako: „Administrator” lub „NMV”).
 • Opisywana tutaj Polityka prywatności wskazuje, w jaki sposób Ty i inni Użytkownicy korzystacie ze strony internetowej www.freebee.pl.
 • Zasady dotyczące dostępnej przez Internet Platformy Lojalnościowej Freebee określiliśmy ponadto w Regulaminie Platformy Lojalnościowej Freebee. Regulamin ten opisuje również zasady korzystania z Aplikacji Freebee, Kart Freebee oraz Kart o Funkcjonalności Freebee w zakresie funkcjonalności Kart Freebee.
 • Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administratorem danych osobowych, które udostępniasz, aby zarejestrować się w Platformie Lojalnościowej Freebee, skonfigurować Konto Użytkownika i korzystać z Usług, jest NMV.
 • Dane osobowe wskazane w Regulaminie Platformy Lojalnościowej Freebee podajesz dobrowolnie, jednak miej na uwadze, że są one niezbędne, abyś został Użytkownikiem Platformy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pierwszym etapie rejestracji do Platformy, w szczegółowej klauzuli obowiązku informacyjnego.
 • Zbieramy informacje takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, płeć, kod pocztowy, data urodzenia, numer telefonu, dane dotyczące realizowanych transakcji.
 • Twoje dane, w tym dane osobowe, będziemy przetwarzać, aby zapewnić Ci możliwość korzystania z Usług. Dane będziemy wykorzystywać również, aby móc się z Tobą kontaktować i przyjmować Twoje reklamacje. W przypadku kiedy przepisy prawa nam na to będą pozwalać będziemy wykorzystywać Twoje dane dla celów marketingowych, przy czym bez Twojej zgody nie będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail, SMS, MMS ani telefonować.
 • Zapewniamy Cię, że stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by zagwarantować bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, gromadzeniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. NMV może powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych innym podmiotom. Wspierają one NMV w zarządzaniu i tworzeniu Platformy (np. dostawcy usług dla NMV, np. w zakresie hostingu).
 • Twoje dane osobowe możemy udostępnić tylko podmiotom, upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Nie będziemy udostępniać Twoich danych osobowych innym podmiotom trzecim, chyba że wyrazisz taką zgodę. Jeśli zechcesz, byśmy przestali przetwarzać Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami mailowo, pisząc na pomoc@freebee.pl, lub telefonicznie, dzwoniąc na numer +48 725 101 140, a zaprzestaniemy ich przetwarzania. Może się to jednak wiązać z uniemożliwieniem korzystania z Usług.
 • Gdy przestaniesz korzystać z Usług, dane dotyczące Ciebie będziemy przechowywać i wykorzystywać wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne, dla celów księgowych, rozstrzygania sporów lub przestrzegania przez NMV obowiązków wynikających z przepisów prawa. Więcej na ten temat przeczytasz w Regulaminie Platformy Lojalnościowej Freebee oraz w szczegółowej klauzuli obowiązku informacyjnego, o której wspomnieliśmy powyżej.

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 • W tym miejscu wskażemy Twoje uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w ramach świadczonych Usług.
  Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  Przysługuje Ci również prawo przeniesienia danych, tj. możesz otrzymać od Administratora Twoich danych osobowych Twoje dane w formacie nadającym się do odczytu. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi.
  Tam, gdzie na przetwarzanie swoich danych wyrażasz zgodę, masz prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, używając poniższych danych kontaktowych.
 • Kontakt do administratora danych osobowych jest następujący: New Media Ventures Sp. z o. o., ul. Wołoska 18, (02-675) Warszawa. Z Administratorem danych osobowych możesz skontaktować się także za pośrednictwem adresu e-mail: pomoc@freebee.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres. We wszystkich sprawach w zakresie ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych: wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@freebee.pl lub na adres NMV Sp. z o. o., ul. Wołoska 18, (02-675) Warszawa. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Serwisy zewnętrzne

 • NMV może publikować informacje handlowe na stronie internetowej www.feebee.pl, banery i linki do innych stron internetowych. Jeśli klikniesz w taki baner lub link, przejdziesz na stronę należącą do innego właściciela, który odpowiada za treści, które na niej zamieszcza, a także odpowiada za przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających jego stronę. Zanim zaczniesz korzystać z takich stron internetowych, zapoznaj się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.

Czym są pliki Cookies i jak wykorzystuje je Administrator?

 • Pliki Cookies (ciasteczka) (dalej jako: „Cookies”) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane oraz przechowywane na urządzeniu (np. tablecie, smartfonie, komputerze) osoby odwiedzającej stron www.freebee.pl. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies możesz znaleźć w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej, m.in. tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647. W czasie, gdy korzystasz ze strony www.freebee.pl, Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies w następujących celach:
  1. konfiguracji strony www.freebee.pl, w tym aby dostosować zawartość strony www.freebee.pl do Twoich preferencji oraz zoptymalizować korzystanie z niej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę www.freebee.pl, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
  2. prawidłowej identyfikacji Użytkowników Platformy;
  3. zidentyfikowania Twojego logowania na stronie www.freebee.pl i zapewnienia utrzymania Twojej sesji na stronie www.freebee.pl (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musisz na każdej podstronie internetowej naszej strony ponownie wpisywać swojego loginu i hasła;
  4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony www.freebee.pl.

Czym są pliki Cookies strony trzeciej?

 • Pliki Cookies wymienione w poniższej tabeli są plikami Cookies stron trzecich, funkcjonującymi w ramach świadczonych Usług i wykorzystywanymi przez osoby trzecie, z których usług NMV korzysta, aby wspierać i koordynować funkcjonalności Usług.
  Osoby trzecie wykorzystują zgromadzone informacje dla celów związanych ze współpracą z NMV, jednakże mogą korzystać z nich także dla swoich własnych celów. Zgromadzone dane mogą zawierać informacje mówiące, w jaki sposób używasz stron internetowych osób trzecich i mogą zezwalać im na rozpoznawanie ich Użytkowników:
  Google AnalyticsPliki Cookies Google Analytics odczytywane przez ten podmiot Pliki Cookies stosowane przez Google Analytics służą wyłącznie do zadań związanych z utrzymaniem i świadczeniem usług przez Google Analytics na rzecz Administratora. Pliki te mogą być również wykorzystywane w innych celach, jednakże wyłącznie w ramach prawa.
  Facebook Pliki Cookies Facebook odczytywane przez ten podmiot Pliki Cookies stosowane przez Facebook służą wyłącznie do zadań związanych z utrzymaniem i świadczeniem usług przez Google Analytics na rzecz Administratora. Pliki te mogą być również wykorzystywane w innyc celach, jednakże wyłącznie w ramach prawa.

Zarządzanie plikami Cookies

 • Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Dlatego możesz samodzielnie określić sposób działania plików Cookies, zmieniając ustawienia we własnej przeglądarce internetowej. Oznacza to, że możesz częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony www.freebee.pl.
  Zgodnie z przepisami zgoda na korzystanie z plików Cookies może być również wyrażona przez ustawienia przeglądarki internetowej. Jeśli nie zgodzisz się na to, możesz odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz w sekcji pomocy przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

Kiedy możemy zmienić Politykę prywatności?

 • NMV może zmienić Politykę prywatności oraz formułę świadczonych Usług, jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych poniżej:
  1. zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez NMV;
  2. potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności;
  3. zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej www.freebee.pl lub z Usług, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;
  4. zmiana warunków korzystania ze strony internetowej www.freebee.pl lub z Usług, niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowej;
  5. konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Polityce prywatności.