slider

Skontaktuj się
z nami

Na Twoje pytania czeka zespół naszych specjalistów

Kontakt dla Użytkownika

Masz pytania, zadzwoń do nas
lub wyślij wiadomość przez formularz.


Dane kontaktowe

+48 725 101 140
pomoc@freebee.pl


Kontakt dla mediów

+48 725 101 471
marketing@freebee.pl


Inspektor Ochrony Danych

Justyna Matuszak-Leśny
iod@freebee.pl


Dane firmy

New Media Ventures Sp. z o.o.
ul. Wołoska 18, 02‑675 Warszawa
NIP 5213613723
KRS 0000393843
REGON 144330800

Skontaktuj się z nami


Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji?
Zostaw wiadomość, a my odezwiemy się do Ciebie.


  Administrator, inspektor ochrony danych, dane kontaktowe
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest New Media Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa („Administrator”).
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres: New Media Ventures Sp. z o.o., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa lub elektronicznie – na adres: pomoc@freebee.pl, lub telefonicznie pod numerem: 725 101 140.
 3. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie na adres: New Media Ventures Sp. z o.o., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa lub elektronicznie – wysyłając wiadomość na adres iod@freebee.pl.
 4. Przetwarzanie danych osobowych
 5. Twoje dane osobowe, udostępnione nam przez Ciebie dobrowolnie w formularzu kontaktowym przetwarzamy w celach:
  1. kontaktowych, związanych z udzieleniem odpowiedzi na Twoją wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym, w tym celach związanych z przedstawieniem informacji na temat usług Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt z Tobą w odpowiedzi na zapytanie;
  2. kontaktowych w celu obsługi reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy, jaka łączycie Ciebie z Administratorem i na zasadach, o których zostałeś poinformowany przy nawiązywaniu relacji umownych;
  3. archiwizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja celów archiwalnych.
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia przez Administratora odpowiedzi na pytanie zadane w wiadomości przesłanej w formularzu kontaktowym.
 7. Nie będą wobec Ciebie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Okres przechowywania danych osobowych
 9. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, a jeżeli będziesz korzystać z naszych usług – przez okres świadczenia usług (obowiązywania umowy) na zasadach wskazanych w odrębnym obowiązku informacyjnym.
 10. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres dłuższy jeśli wymagają tego przepisy prawa lub obowiązki administratora danych osobowych lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 11. Kategorie odbiorców danych
 12. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 13. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom infrastruktury informatycznej ATM S.A. ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa, jak również Partnerom Administratora przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 14. Twoje dane osobowe będą ujawniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora oraz ewentualnie kurierom czy kancelariom prawnym.
 15. Prawa
 16. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 17. Przysługuje Tobie prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi.
 18. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 19. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 20. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Dziękujemy za wiadomość


Odezwiemy się do Ciebie tak szybko, jak to tylko możliwe.